Velkommen til våre nettsider

SfS vil utvikle vårt lokalsamfunn ved å sikre bærekraftige beslutninger. Vi vil ta hensyn til de kommende generasjoners behov for gode og trygge miljøer, gode skoler og trygge oppvekstsvilkår, bærekraftige arbeidsplasser og en kommunal tjenesteyting som ivaretar innbyggernes behov og de ansattes behov for trygge og meningsfulle arbeidsplasser. Les mer »

sambooking.png