havn.jpg
Vi står framfor en ny og spennende valgperiode der Sammen for Sørøya sin politikk vil være preget av bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Målet er å føre en politikk som tar vare på våre innbyggere. Vi vil ivareta innbyggernes rettigheter og sikre forsvarlige tjenester. Vi vil at kommunen skal tilby sine innbyggere tjenester av høy kvalitet når og der de trenger det. For oss er alle innbyggerne like viktig. Uansett alder, livssituasjon og bosted.
Vårt mål er at det skal være grunnlag for at alle kommunens tettsteder skal vokse i årene fremover. Det krever god samfunnsplanlegging og at det dannes grunnlag for vekst. Det krever en solidarisk fordelingspolitikk og like muligheter for alle. Innbyggerne må tas med i prosessene, og prosessene skal være åpne og transparente. Vi politikere skal ikke gjøre vedtak som hindrer vekst og utvikling i bygdene. Vi må også unngå at politiske beslutninger blir gjort til administrative prosesser.

Vi må se sammenhengene;

  • At trivsel kanskje er det aller viktigste
  • I hvilken grad man føler seg sett og forstått avgjør om man holder i en jobb eller ikke- bli eller flytte
  • Kompetanse koster- både i kr og i vilkår
  • Uten fast jobb kan du ikke etablere deg fast

Vi håper vårt valgprogram blir i samsvar med dine verdier og oppfatning av hvilken politikk som er det beste for hele kommunen. Vi jobber for en politisk endring i Hasvik kommune og for at alle plassene skal ha muligheten til å utvikle seg. Vi vil at alle innbyggerne skal bli hørt.  
Bli med oss, Sammen for Sørøya!